PAI 9.2.1

Bab 7 Beriman kepada Qada dan Qadar Berbuah Ketenangan Hati