PJOK 9.1.2

II. PERMAINAN BOLA KECIL

Tujuan Pembelajaran :

2.1. Permainan Bola Kecil Rounders

2.2. Permainan Bola Kecil Bulu Tangkis

2.3. Permainan Bola Kecil Tenis Meja

ULANGAN HARIAN II